Luxemburgische Gerichte

Bouneschlupp
(Grüne Bohnensuppe)
9,50€
Feiersténgzalot mat hausgemachte fritten
(kalter Rindfleischsalat mit hausgemachten Pommes)
19.90€
Bauerenträipen mat purée, roude kabes ? karameliseiert äppel an äppelkompott
(Blutwurst, Kartoffelpüree, Rotkohl, Apfelmus, karamellisierter Apfel, Senfsauce)
21,80€
Wäinzoossis mat moschterzooss zerveiert mat gromerepurée
(Würstchen in Wein mit Senfsauce, serviert mit Kartoffelpüree)
19,90€
Judd mat gaardebounen, zervéiert mat gekachte gromperen
(Geräucherter Kragen mit Sumpfbohnen, serviert mit Kartoffeln)
18,90€
Kniddelen
Kniddelen mat speckgréiwen, zwievel an äppelkompot
(Mehlknödel mit Speck, Zwiebeln und Apfelmus)
15,20€
Kniddelen mat spéckgréiwen, zwievel, rahmzoos an äppelkompot
(Mehlknödel, Sahnesauce, Speckstücke, Zwiebeln und Apfelmus)
15,80€
Kniddelen mat rahmzoos an äppelkompot
(Mehlknödel, Sahnesauce und Apfelmus)
14,20€
Kniddel’s gratin mat spéckgreiwen, zwievel, rahm iwwerbak mat keis
(Mehlknödel überbacken, Sahnesauce, Speckwürfel, Zwiebeln)
15,20€
Kniddelen mat tomatezooss an äppelkompot
(Mehlknödel mit Tomatensauce und Apfelmus)
13,80€
Kniddelen mat moschterzooss an äppelkompot
(Mehlknödel mit Senfsauce und Apfelmus)
14,10€
Kniddelen mat wäinzoossis, moschterzooss an äppelkompot
(Mehlknödel, Wurst, Senfsauce und Apfelmus)
17,20€
Buchen Sie vor Ort oder telefonisch unter 27 32 50 26